Podgora.cz, cestovní agentura zajišťující ubytování u Jadranu - Podgora, Makarska riviera ale i ostatní místa po celém Jadranu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Podgora.cz, cestovní agentura

Úvodní ustanovení

Webové stránky Podgora.cz provozuje společnost Reklampress s.r.o., IČ: 03924491se sídlem: Káranská 339, 108 00 Praha 10 Malešice, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 240026 (dále jen CA Podgora.cz) a je pořadatelem ubytování popřípadě služeb, , na něž se nevztahuje zákon o cestovním ruchu č. 159/1999 Sb  a dále je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří s kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů, popřípadě i dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

Nabídka a obsah

Nabídka ubytování a zájezdů uvedených na stránkách CA Podgora.cz je vždy uvedena se jménem pořádající cestovní kanceláře nebo pod vlastním jménem.
CA Podgora.cz i přes veškerou svou snahu neručí za obsah a fotografie nabídky, která je přebírána od partnerských cestovních kanceláří, taktéž nezaručuje, zda je zájezd volný či nikoliv.
CA Podgora.cz si vyhrazuje právo na opravu případných chyb a nepřesností bez předchozího upozornění.  Údaje o produktech uvedených na webových stránkách www.podgora.cz byly zpracovány na základě dostupných informací od zastoupených cestovních kanceláří a mohou obsahovat nepřesnosti, či chyby. Nabídka a nezávazná objednávka nezakládají nárok na uzavření smlouvy o zájezdu případně služeb ubytování.

Objednávka služeb (zájezd, ubytování)

Objednat zájezd, služby může jakákoliv osoba starší 18. let. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce, pokud se zástupce sám nezúčastní.
Po vyplnění nezávazné rezervace bude bude zákazník kontaktován CA Podgora.cz telefonicky nebo e-mailem pro upřesnění objednávky a navržení dalšího postupu vyřízení objednávky, nejpozději do 24 hodin nebo následující pracovní den od vytvoření objednávky.

Rezervace a smlouva

V návaznosti na nezávaznou rezervaci zákazníka, provede CA Podgora.cz rezervaci u dané cestovní kanceláře nebo pokud se jedná o ubytování, pořádané CA Podgora.cz, rovnou zákazníkovi sdělí, zda je volno či nikoliv.
Pokud je provizní zájezd volný, CA Podgora.cz jej zarezervuje a informuje zákazníka o dalším postupu, zašle návrh smlouvy o zájezdu e-mailem. S návrhem smlouvy o zájezdu obdrží zákazník i veškeré potřebné informace pro vyplnění, platbu zájezdu a především informace, do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Nedílnou součástí návrhu smlouvy o zájezdu (nebo zakoupení služeb) jsou i Všeobecné smluvní podmínky dané cestovní kanceláře, které zákazník také obdrží.
V případě, že zákazník nedodrží lhůtu pro zaslání podepsané cestovní smlouvy a také platební podmínky pro úhradu zálohy (nebo celé částky), CA Podgora.cz nenese odpovědnost za stornování rezervace, či zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře.
V případě, že bude vybraná kapacita vyprodaná, zákazník je vždy kontaktován e-mailem, telefonicky a jemu navrhnuto jiný typ ubytování.

 Platba

Platba zájezdu je závislá na podkladech zaslaných zákazníkovi s návrhem smlouvy. Většinou zákazník hradí 50% zájezdu při uzavření návrhu smlouvy o zájezdu a 50% do měsíce před nástupem na zájezd, pokud není uvedeno v pokynech pro platbu jinak. Zájezdy a ubytování v nabídce Last minute, či rezervované do měsíce před nástupem na zájezd hradí zákazník 100% hodnoty zájezdu (včetně všech služeb uvedených na smlouvě o zájezdu).
Platba probíhá na účet cestovní agentury. Jako doklad o zaplacení slouží výpis z bankovního účtu zákazníka. V mimořádných případech může CA Podgora.cz požádat zákazníka o složení / převod částky přímo na účet pořádající cestovní kanceláře (pokud to má příslušná cestovní kancelář uvedené ve svých obchodních podmínkách).

Pokud je zájezd zrušen, zavazuje se CA Podgora.cz k bezodkladnému vrácení složené částky zákazníkovi zpět na účet.

Odbavení – Cestovní doklady

Veškeré příslušné cestovní doklady (jako: poukaz, vouchery, pokyny na cestu, pojištění, letenky atd.) dodá zákazníkovi CA Podgora.cz, popřípadě pořádající cestovní kancelář elektronicky, výjimečně pozemní poštou za poplatek. Odbavení je zpravidla doručováno klientovi týden před nástupem na zájezd a to obratem od obdržení odbavení od cestovní kanceláře. Agentura nenese odpovědnost za pozdní dodání odbavení způsobené cestovní kanceláří.

Storno podmínky zájezdů partnerských cestovních kanceláří

CA Podgora.cz si neúčtuje storno poplatky ze zrušených zájezdů zákazníkem. Na zájezdy se vztahují storno podmínky cestovní kanceláře, která zájezd pořádá.

Zrušení pobytu ze strany klienta - pobyty od CA Podgora.cz

Zákazník je oprávněn odstoupit od vztahu s CA Podgora.cz před uskutečněním ubytování. Zrušení musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení. Při zrušení ubytování ze strany zákazníka platí následující stornopoplatky:

do 40 dnů před zahájením zájezdu - 20% z ceny zájezdu,
39 až 31 dnů před zahájením zájezdu - 30% z ceny zájezdu,
30 až 21 dnů před zahájením zájezdu - 50% z ceny zájezdu,
20 až 9 dnů před zahájením zájezdu - 90% z ceny zájezdu,
8 a méně dnů před zahájením zájezdu - 100% z ceny zájezdu
nebo poplatky, které jsou dány smluvně mezi CA Podgora.cz a dodavatelem ubytování.

Reklamace

Reklamaci služeb v rámci zájezdu je třeba řešit s pořádající cestovní kanceláří, nejlépe ihned u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu, popřípadě je třeba zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1. měsíce od návratu ze zájezdu). CA Podgora.cz nenese odpovědnost za nedodržení smlouvy o zájezdu a nabídnutých služeb v případě zájezdu pořádaných partnerskou cestovní kanceláří, je však zákazníkovi vždy plně nápomocna tyto situace řešit.

V případě zakoupení služeb od CA Podgora.cz musí klient uplatnit své právo u CA Podgora.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však, dle nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, 1 měsíc od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí, nebo mezi zákazníkem a zástupcem CK/CA proveden zápis o předmětu reklamace. Doporučujeme řešit ihned vše na místě. Zápis musí být ze strany recepce nebo CK/CA vždy potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do všech dílů voucheru (i do těch co odevzdal ubytovateli). K uplatnění reklamace musí být přiložen doklad o uplatnění reklamace, nebo jiné potvrzení (odvolání na knihu stížností v ubytovacím objektu, potvrzení na Voucheru a podobně). Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci. V průběhu poskytování služeb má CA Podgora.cz povinnost poskytnout adekvátní náhradu za nedodržení programu, resp. rozsahu dojednaných služeb. Přijetí náhradní služby je považováno za splnění služby.

Vyřizování reklamací CA Podgora.cz

CA Podgora.cz nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CA Podgora.cz se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

V okamžiku zahájení první elektronické komunikace v rámci reklamace služeb mezi zákazníkem a CA Podgora.cz, je zákazník také informován o možnosti Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník, pokud nesouhlasí s odpovědí CA Podgora.cz na jeho reklamaci, obrátil na Českou obchodní inspekci a podal návrh na Mimosoudní řešení takového sporu ( Alternative Dispute Resolution, zkratka "ADR" případně  Online Dispute resolution, zkratka "ODR"). Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz kde najdete formulář pro zahájení šetření formou mimosoudního sporu. 

Platby v místě pobytu

U některých ubytování je navíc nutno na místě uhradit přihlašovací poplatek, pobytovou taxu případně další služby které si klient objednal při rezervaci, ale jejich cena je uvedena v Eur. Tyto platby jsou uvedeny na stránkách www.podgora.cz u příslušného ubytování v měně Eur (nebo i HRK),  ale na místě může být jejich úhrada požadována pouze v národní měně HRK (Chorvatská kuna). Přesnou výši platby v HRK vám sdělí příslušný ubytovatel nebo recepce. Doporučujeme mít s sebou již při přihlášení hotovost v HRK pro úhradu těchto plateb na místě.

Delegátský servis

Delegátský servis není v ceně pobytu.
Se svými případnými stížnostmi se prosím obracejte na:
a) přímo na cestovní agenturu nebo cestovní kancelář, která pobyt zprostředkovala – kontaktní telefony jsou uvedeny v Pokynech na cestu
b) na recepci hotelu nebo na agenturu, která vás ubytovala v soukromí . V případě vážných komplikací volejte prosím číslo kontaktního telefonu, které je uvedeno v pokynech. Je-li v místě pobytu přítomen delegát, obracejte se s případnými dotazy, přáním či připomínkami na něho. Bližší informace získáte také na Informační tabuli vyvěšené v hotelu nebo v kanceláři agentury, která zajišťuje ubytování v soukromí.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na Cestovní smlouvě zpracovávala Podgora.cz, cestovní agentura v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Podgora.cz, cestovní agentura. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž jménem všech uvedených na této smlouvě.

Obchodní podmínky platí od 31. 5. 2016

Vytvářím objednávku...